Vertrouwenspersonen

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon en waarmee kun je terecht bij hen?

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over een veilig sportklimaat. Dit kan gaan over grensoverschrijdend gedrag van spelers, ouders of andere vrijwilligers. Iedereen binnen de vereniging kan contact opnemen met de VCP:

 • Sporters
 • Ouders
 • Trainers
 • Supporters
 • Bestuurders
 • Vrijwilligers

Lees hier meer over de vertrouwenscontactpersoon vanuit centrum veilige sport Nederland.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:

 • (online) pesten of uitsluiting
 • Seksuele- intimidatie of misbruik
 • Discriminatie
 • Agressie en geweld
 • Intimidatie en machtsmisbruik 

Wat kun je van een Vertrouwenscontactpersoon verwachten?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) zorgt voor de eerste opvang en vertrouwelijk(e) gesprek(ken), en helpt met het maken van een passende keuze (wel of geen vervolgstap). Daarnaast geeft de VCP voorlichting aan de leden en adviseren het bestuur over het vormgeven van een veilig sportklimaat. Als VCP’s onderschrijven wij de standpunten van Centrum Veilige Sport Nederland en de richtlijnen zoals aangegeven vanuit de KNLTB. Deze zijn te vinden op:

Centrum Veilige Sport Nederland

Gedragscode “Fair Play” KNLTB 

Let op! De VCP doet niet aan waarheidsvinding!  

Laurien Kooij Binnen de vereniging ben ik sinds 14 december 2022 Vertrouwenscontactpersoon. Een veilig sportklimaat vind ik heel belangrijk en ik zet me hier graag voor in. Ik heb ervaring als vertrouwenspersoon in mijn werk op de universiteit en ben ook gecertificeerd hiervoor. Voel je welkom bij mij als je je niet veilig voelt op de vereniging en hierover zou willen praten. Ik denk graag met je mee over de stappen die je eventueel zou kunnen zetten. Mail naar [email protected]

Jelle Veeninga Eind vorig jaar gestart ben ik door het bestuur benoemd als Vertrouwenscontactpersoon. Ik vind het belangrijk dat iedereen ongeacht achtergrond, geaardheid zich veilig moet voelen binnen onze vereniging. Laurien en ik gaan samen met het bestuur aan de slag om het vertrouwenswerk binnen de vereniging op te zetten. Mail naar [email protected]