Bestuur en commissies

TV SET heeft als doel haar leden plezier te geven in de tennissport en aanverwante activiteiten. Het bestuur bereidt beleid voor, neemt besluiten en ziet erop toe dat de besluiten nagekomen worden. Het bestuur handelt daarbij volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van TV SET.

In de uitvoering van alle taken die nodig zijn om TV SET draaiende te houden wordt het bestuur bijgestaan door vele commissies. Het bestuur stimuleert de commissies zoveel mogelijk in hun activiteiten en geeft hen de ruimte om een eigen invulling te geven aan hun taken.

Alle commissies zijn te bereiken via [email protected] 

Aanmelden voor een activiteit? [email protected] 

BESTUUR
Angeli van Buren: voorzitter 
René van Eijk: penningmeester en ledenadministratie
Isabel Spruijt: secretaris 
Michael Hienkens: lid
Sjoerd Beelen: lid 

ACCOMMODATIECOMMISSIE
Jos de Wit, Toon Middelweerd, Thijs Koppers, Gerard Derks, Irma van Veenendaal (binnen)

LEDENADMINISTRATIE
René van Eijk

REDACTIECOMMISSIE
Nieuwsbrief: Isabel Spruijt
Website: Trees Vos, Isabel Spruijt

BARCOMMISSIE
Peter van Miltenburg

JEUGDCOMMISSIE
Manon Vooijs, Isabel Spruijt

SPONSORCOMMISSIE
Huib van Zessen, Steven van Twist

50+COMMISSIE
Truus Derks, Angelique van Bijlevelt, Anja Fontaine, Maria van Loosbroek, Liane van Dijk

VCL (Verenigingscompetitieleider)
Silvia van Ettekoven

KASCOMMISSIE
Trees Vos en Irene Verweij

PROJECTGROEP PR-PLAN/WERVING/WELKOMSTCOMITÉ
Isabel, Sjoerd, Ninke van Keulen

CONTACTPERSONEN TENNISSCHOOL
Michael, Angeli

VERTROUWENSPERSONEN
Jelle Veeninga, Laurien Kooij

SCHALKWIJK SPORTNETWERKOVERLEG
Angeli, Sjoerd

KRINGOVERLEG KNLTB HOUTEN, 'T GOY, SCHALKWIJK
Angeli, Sjoerd

ERELEDEN
Janny Gruters
Jos de Wit
Toos van der LInden
Adrie Seelen
Ninke van Keulen