Bestuur en commissies

TV SET heeft als doel haar leden plezier te geven in de tennissport en aanverwante activiteiten. Het bestuur bereidt beleid voor, neemt besluiten en ziet erop toe dat de besluiten nagekomen worden. Het bestuur handelt daarbij volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van TV SET.

In de uitvoering van alle taken die nodig zijn om TV SET draaiende te houden wordt het bestuur bijgestaan door vele commissies. Het bestuur stimuleert de commissies zoveel mogelijk in hun activiteiten en geeft hen de ruimte om een eigen invulling te geven aan hun taken.


BESTUUR
Angeli van Buren: voorzitter 
René van Eijk: penningmeester en ledenadministratie
Isabel Spruijt: secretaris 
Michael Hienkens: lid
Sjoerd Beelen: lid 

Email: [email protected] 

ACCOMMODATIECOMMISSIE
Jos de Wit, Toon Middelweerd, Thijs Koppers, Gerard Derks, Irma van Veenendaal (binnen)
Email: [email protected] 

ACTIVITEITEN Senioren:
Trees Vos (coördinator communicatie activiteiten)
Email: [email protected] 

Rookietoernooi voor startende tennissers: Lucinda en Glenn [email protected] 

Mens night: Michael, Marc en Johan

Ladies Sunday's Lunchtoernooi: Corina, Angèle en Hanneke

Competitie voorbereiding: Fleur

Thematoernooi: Huib en Sjoerd

Open Mix instuif: Irma en Trees

LEDENADMINISTRATIE
René van Eijk
Email: [email protected] 

REDACTIECOMMISSIE
Nieuwsbrief: Manon/Isabel/vacature
Website: Trees Vos
Email: [email protected]

BARCOMMISSIE
Peter van Miltenburg, Jolanda van Miltenburg, Irene Verweij, Paul Verweij, Irma Appelhof, Henny Derks, Jeannet van den Berg, Angelique van Bijlevelt, Phiel van Bijlevelt.
Inkoop: Wendie Zwarst; Simone de Bruin, Deepa Rebel en Irene Hes
Email: [email protected] 

JEUGDCOMMISSIE
Manon Vooijs voorzitter
(Joery Vooijs)
vacature
vacature
Email: [email protected] 

SPONSORCOMMISSIE
Huib van Zessen, vacature
Email: [email protected] 

50+COMMISSIE
Truus Derks, Angelique van Bijlevelt, Anja Fontaine, Maria van Loosbroek, Liane van Dijk
Email: [email protected]

VCL (Verenigingscompetitieleider)
Silvia van Ettekoven
Email: [email protected] 

KASCOMMISSIE
Trees Vos en Irene Verweij
Email: [email protected] 

PROJECTGROEP PR-PLAN/WERVING/WELKOMSTCOMITÉ
Isabel, Sjoerd, Ninke van Keulen

CONTACTPRSONEN TENNISSCHOOL
Michael, Angeli

VERTROUWENSPERSONEN
Jelle Veeninga, Laurien Kooij

SCHALKWIJK SPORTNETWERKOVERLEG
Angeli, Sjoerd

KRINGOVERLEG KNLTB HOUTEN, 'T GOY, SCHALKWIJK
Angeli, Sjoerd

ERELEDEN
Janny Gruters
Jos de Wit
Toos van der LInden
Adrie Seelen
Ninke van Keulen