Bestuur en commissies

TV SET heeft als doel haar leden plezier te geven in de tennissport en aanverwante activiteiten. Het bestuur bereidt beleid voor, neemt besluiten en ziet erop toe dat de besluiten nagekomen worden. Het bestuur handelt daarbij volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van TV SET.

In de uitvoering van alle taken die nodig zijn om TV SET draaiende te houden wordt het bestuur bijgestaan door vele commissies. Het bestuur stimuleert de commissies zoveel mogelijk in hun activiteiten en geeft hen de ruimte om een eigen invulling te geven aan hun taken.


BESTUUR
Angeli van Buren: voorzitter 
René van Eijk: penningmeester en ledenadministratie
Liesbeth van der Horst: secretaris 
Steven van Twist: lid
Loes van Ramselaar: lid 

Email: [email protected] 

ACCOMMODATIECOMMISSIE
Jos de Wit, Toon Middelweerd, Thijs Koppers, Gerard Derks, Irma van Veenendaal (binnen)
Email: [email protected] 

ACTIVITEITEN Senioren:
Email: [email protected] 

Rookietoernooi voor startende tennissers: Lucinda en Glenn [email protected] 

Mens night: Michael, Marc en Johan

Ladies Sunday's Lunchtoernooi: Corina, Angèle en Hanneke

Competitie voorbereiding: Fleur

Thematoernooi: Huib en Sjoerd

Open Mix instuif: Irma en Trees

LEDENADMINISTRATIE
René van Eijk
Email: [email protected] 

REDACTIECOMMISSIE
Manon Vooijs
Email: [email protected]

BARCOMMISSIE
Peter van Miltenburg, Jolanda van Miltenburg, Irene Verweij, Paul Verweij, Irma Appelhof, Henny Derks, Jeannet van den Berg, Marianne Koot, Angelique van Bijlevelt, Phiel van Bijlevelt, Tom Vernooij
Email: [email protected] 

JEUGDCOMMISSIE
Manon Vooijs, Ilona Hopman, Isabel Spruijt, Marleen Hopman
Email: [email protected] 

SPONSORCOMMISSIE
Huib van Zessen, Thijs van Schip
Email: [email protected] 

50+COMMISSIE
Truus Derks, Angelique van Bijlevelt, Anja Fontaine, Maria van Loosbroek, Liane van Dijk
Email: [email protected]

VCL (Verenigingscompetitieleider)
Silvia van Ettekoven
Email: [email protected] 

KASCOMMISSIE
Gijs Middelweerd en Trees Vos
Email: [email protected]