Contributie

De contributie voor 2021:

  • € 125,00 voor leden van 18 jaar en ouder
  • €  65,00 voor leden jonger dan 18 jaar

Start je gaandeweg het jaar, neem dan contact op met de penningmeester via [email protected] 

Het IBAN van de tennisvereniging: NL77 RABO 0357 5074 95

Vragen met betrekking tot de contributie, de wijze van betalen, een betalingsregeling of iets anders, neem contact op met de penningmeester.