Bardienst

In de Algemene Ledenvergadering 15-02-2023 is afgesproken dat:
1. er geen barhoofden meer zijn;
2. er alleen medewerkers worden ingezet voor bardiensten bij toernooien en competitie;
3. de kantine kan worden geopend door leden, ouder dan 18 jaar, van TV SET. Zij zijn op dat moment zelf verantwoordelijk voor de kantine en bar;
4. als je in een commissie zit of een activiteit organiseert kun je worden vrijgesteld van bardiensten. Je mag uiteraard wel gewoon die ene keer ervaren hoe het achter de bar gaat...

Geen bardienst aanwezig
1. als je de bar opent ben je eindverantwoordelijk tenzij je een en ander overdraagt aan een ander lid van 18 jaar of ouder;
2. zie verder wat er van je wordt verwacht onder het kopje "wat wordt er van een bardienst verwacht".

Wat incidenteel kan voorkomen is dat de deur van de kantine dicht is omdat er niemand op de tennisclub is met een sleutel (bijvoorbeeld iemand van het bestuur, de barcommissie, de leraar van de tennisschool). Gelieve dan contact op te nemen met Peter van Miltenburg. Zoals in de ALV aangegeven zijn we aan het kijken voor een pasjessysteem voor toegang. 

Wat wordt er tijdens een bardienst van je verwacht
1. dat je bij vertrek de drankvoorraad hebt bijgevuld (oudste datum voor);
2. dat je de keuken en kantine netjes hebt achtergelaten;
3. dat je de schone vaat uit de vaatwasser hebt opgeruimd;
4. dat je vuile vaat in de vaatwasser doet en de vaatwasser aan zet als deze vol is.

Voorwaarden nieuwe opzet bardienst
1. We doen dit een jaar als pilot. Daarna nemen we een besluit of dit wel/niet werkt en of we hiermee doorgaan. Tevens nemen we de omzet in de evaluatie mee;
2. de leden zijn verplicht om de e-learning https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/
  te volgen en het certificaat aan onze ledenadministratie ([email protected]) te mailen;

Voor de leden die niet meer weten of ze het certificaat behaald hebben; er ligt een map bij de bar of neem contact op met René van Eijk via [email protected]

Op dinsdag 28 maart is er een sessie onder leiding van Peter van Miltenburg voor de leden die instructie willen krijgen over hun bardienst. Hier kun je ook geholpen worden met de verplichte e-learning die behaald moet worden.  

Je kunt je nu voor één bardienst inplannen via de knltb.club.app of Google op mijn.knltb.club.

Je hebt tot woensdag 15 maart aanstaande de gelegenheid om zelf je bardienst in te plannen. Daarna zal de barcommissie de indeling overnemen. Als we plannen en de voor jou geplande dienst komt niet uit, zul je zelf moeten gaan ruilen. Dus pak je kans. Dit geldt ook als je verhinderd bent voor een dienst die je zelf hebt ingepland.

Iedereen in de leeftijd van onder 18 of boven de 70 hoeft geen bardienst te draaien. 

De barcommissie